Ulaganje u obnovljive izvore energije je svuda u svetu isplativa investicija. Ukoliko postavite solarne kolektore, posle nekoliko godina imate besplatnu toplu vodu. Običan bojler je mnogo jeftiniji ali svakodnevno nastavlja da gricka vaš budžet. Ovaj primer može da se prenese i na državni nivo – kad se ulaganje u infrastrukturu vrati, energija je besplatna, dok se u termoelektranu na ugalj novac, tj. ugalj konstantno mora ubacivati u peći sledećih nekoliko decenija.

Neke države su toliko investirale u energiju iz obnovljivih izvora u poslednjih par godina da će njihovi državljani uživati u zlatnom dobu besplatne energije već kroz desetak godina. Australija, sa svojih 20 miliona stanovnika ima 500.000 solarnih instalacija na krovovima kuća. Nemačka je instalirala 17 gigavata solarne energije na kuće u poslednjih pet godina. Portugal je podigao učešće solarne energije u ukupnoj proizvodnji sa 2% na 15% do 2009.godine. Maroko aktivno radi na planovima da dobija 42% energije od sunca. Za manje od deset godina, stanovnici ovih država će imati energiju koja u narednom periodu neće imati nikakve troškove. A oko četiri puta više je instalirano vetroelektrana, tako da će do 2020. Evropa 16% svojih energetskih potreba ispuniti vetrom.

Zlatno doba energetskog prosperiteta će napraviti veliki kontrast između ovih država i onih koji koriste fosilna goriva u najvećem procentu. Neke američke države ili države poput Malte, koja uopšte ne koristi obnovljive izvore, će biti veoma energetski siromašne već oko polovine 21.veka. Naravno, svim elektranama je potrebno održavanje, ali je taj trošak mali u odnosu na troškove goriva. Za razliku od elektrana na ugalj, one koje koriste obnovljive izvore će jednog dana proizvoditi besplatnu energiju i od tog trenutka kreće prosperitet država koje su imale dovoljno mudrosti da shvate tu razliku.

Izvor: Earth techling