Fosa je sisar grabljivac nalik na mačku koji živi samo na Madagaskaru. Iako je najveći sisar grabljivac na Madagaskaru i najpre liči na malu pumu, najbliži rođaci su mu mungosi. Imaju kandže koje se ne uvlače sasvim i fleksibilne zglobove koje im omogućavaju da se penju i spuštaju niz drveće sa glavom napred a takođe, fose su sposobne da skaču sa stabla na stablo.

captive_Fossa_Tana

flat,550x550,075,f.u2

Male Fosa yawning