Makrauhenija

Najraniji fosil ove dugovrate lame je star 7 miliona godina, a pretpostavlja se da je izumrla za vreme Pleistocena pre oko 20.000 godina. Izgledala je poput kamile bez grbe i sa malom surlom. Dve stvari su bile vrlo karakteristične za anatomiju makrauhenije: smatra se da je životinja bila sjajna u manevrisanju jer struktura zglobova i potkolenica ukazuju da je bila veoma pokretna i sposobna da lako promeni pravac kretanja čak i pri velikim brzinama. To im je bilo više nego potrebno jer su ovi biljojedi bili stalno ugroženi od velikih grabljivica. Drugo, nozdrve makrauhenije su se nalazile na vrhu glave i za njih se u početku mislilo da služe kao disalica za ronjenje, ali se ipak došlo do zaključka da su tako postavljene nozdrve olakšavale disanje zbog surle.

Teror-ptice

Džinovske ptice su bile najopasniji predatori u Južnoj Americi za vreme kenozoika. Obzirom na svoju veličinu (preko 2 metra visoke) nisu mogle da lete, ali su trčanjem stizale svoj plen i sa nekoliko jakih i preciznih udaraca ogromnim kljunom ih ubijale. Na sreću naših predaka, teror-ptice su izumrle pre nego što su se ljudi raširili južnoameričkim kontinentom.

Toksodon

Prvi fosil toksodona javnosti je predočio Čarls Darvin po povratku sa svog naučnog putovanja. Preko 2,5 metra dugačak, toksodon je izgledom tela podsećao na nosoroga a glavom na nilskog konja. Prvo se smatralo da je toksodon životinja koja je podjednako živela u vodi i na kopnu, ali detaljnijom analizom se došlo do zaključka da je njihov život više podsećao na život slonova ili nosoroga. Mnogi fosili toksodona su pronađeni sa glavama strela pored sebe, što pokazuje da su ih preistorijski ljudi lovili i da to može biti uzrok njihovog nestanka.

Karipska morska medvedica

Rani istraživači su ih nazivali i morskim vukovima, ali u suštini to je bila vrsta foke koja je živela na Karibima. Izlovljavanje foka zbog ulja i izlovljavanje riba (njihove hrane) su glavni razlozi nestanka karipske morske medvedice. To što se nisu plašili i nisu bežali od ljudi bez obzira što su ih ubijali na stotine je greška koja ih je koštala postojanja.