Na kraju poslednjeg ledenog doba, klima Australije se promenila: od hladne i suve u toplu i suvu. Rezultat toga je nedostatak površinskih voda. Većina jezera se osušilo, a velike životinje su izgubile svoje stanište i preselile se na uzak pojas u Istočnoj Australiji, gde je bilo stalnih izvora vode i vegetacije. Nema pravih dokaza o izlovljavanju, čak se pretpostavlja da je megafauna Australije živela uporedo sa ljudima 30.000 godina.

Minmi

Minmi je bio mali opkopljeni dinosaurus biljojed koji je živeo pre više od 110 miliona godina. Telo mu je bilo prekriveno šiljcima, vrat i stomak dobro zaštićeni oklopom, što znači da iako spor i težak, Minmi nije bio lak plen grabljivcima. Sve dok se evolucija nije postarala za to. Australovenator, savremenik Minmija, je razvio ogromne kandže uz pomoć kojih je lako probijao debeli oklop tromih biljojeda.

Tilasin, tasmanijski tigar

Tilasin je bio najveći savremeni torbar grabljivac. Smatra se da je nestao sa tla Australije u 20.veku. Poznat je još i kao tasmanijski tigar (zbog pruga na leđima) i kao tasmanijski vuk. Nestao je sa tla Australije mnogo godina pre naseljavanja Evropljana, ali je preživeo na ostrvu Tasmanija zajedno sa ostalim endemskim vrstama, poput tasmanijskog đavola. Intezivan lov je glavni krivac izumiranja tilasina, ali se ne mogu isključiti ni bolest, dolazak pasa i ljudsko zauzimanje njihovih staništa. Iako se vodi kao izumrla vrsta još uvek se javlja poneko sa tvrdnjom da je video  primerak tasmanijskog tigra.

Quinkana

Quinkana je izumrla vrsta krokodila koji su za, razliku od današnjih, živeli uglavnom na kopnu. Imali su dugačke noge i to ih je činilo brzim lovcima. Krokodili koji žive u vodi imaju šiljate zube koji su dobri za držanje plena, ali ne i za sečenje. Potrebni su im da drže životinju dok je ne udave. Međutim, quinkane su živele na kopnu pa im takvi zubi ne bi bili od pomoći. Njihovi zubi su bili poput oštrih sečiva koja su ubijala žrtvu. Dobili su naziv po Quinkanima, mitskim moćnim natprirodnim bićima koja su vrebala iz mraka.

Prokoptodon

Prokoptodon je bio najveći kengur na planeti, visok 2 metra i težak oko 230 kilograma. Na nogama su imali jedan veliki prst nalik na konjsko kopito. Na tim neobičnim nogama su se brzo kretali kroz šume i polja. Prednje šape su im takođe bile čudne: na svakoj su imali po dva veoma dugačka prsta sa dugim kandžama koji su im verovatno služili da hvataju grane sa kojih su jeli lišće. Njihov nestanak se najpre vezuje za ljudske aktivnosti, ali za to nema dokaza.

Geniornis

Velike ptice su karakteristične za Australiju, pa ni geniornis nije izuzetak. Nije poznato u kom stepenu je ova neletačica bila mesojed. Veliki, jak kljun pruža pretpostavku da su geniornisi bili mešavina grabljivica i lešinara, nalik na današnje hijene. Dokazi pokazuju da su izumrli za vrlo kratko vreme, što isključuje klimatsku promenu kao uzrok. Najverovatnije je opet krivac čovek.