Servis u službi građana „ Zeleni telefon“ će 1. i 2. februara 2013. godine organizovati obuku za prijem novih volontera. Dvodnevna obuka za rad na Zelenom telefonu će se održati u Ekološkom centru „ Radulovački“ u Sremskim Karlovcima.

Zeleni telefon je javni servis Pokreta gorana Novog Sada u službi građana i nadležnih institucija u cilju očuvanja i unapređenja životne sredine.

Na seminaru će učestvovati 12 do 15 polaznika, koje će organizator izabrati na osnovu popunjenog upitnika i motivacionog pisma.

Organizator snosi troškove smeštaja i ishrane učesnika seminara. Oni kandidati koji uspešno završe obuku biće primljeni kao volonteri Zelenog telefona.

Učešćem na seminaru, naučićete:
– kako da se aktivno uključite u rešavanje problema životne sredine
– proceduru primanja poziva (evidenciju poziva , snimanje problema , razgovor sa građanima i izlazak na teren )
– nadležnosti republičkih, pokrajinskih i gradskih inspekcijskih službi u oblasti zaštite životne sredine..

Pozivamo sve mlade između 17 i 24 godine koji imaju osnovno predznanje iz oblasti zaštite životne sredine da se prijave za obuku volontera:
– u kancelariji Pokreta gorana Novog Sada na adresi Pozorišni trg 2, svakog radnog dana od 9 do 14 h
-na e-mail zelenitelefon@gmail.com
-ili na broj 021/451-788

Rok za prijavu je do srede 30.01.2013 nakon čega će primljeni učesnici biti obavešteni o terminu dolaska,programu i ostalim detaljima.Formular za prijavljivanje možete popuniti online i poslati na e-mail ili ga lično popuniti u kancelariji!

Prijavni formular:  http://speedy.sh/XGYJs/FORMULAR.odt