Mnogi su čuli za krovove kuća u Kopenhagenu koje gradske vlasti administrativnim metodama transformišu u urbane bašte. U međuvremenu, u susednoj Norveškoj vegetacija na krovu je – normalna pojava.