Evo nekoliko primera inovacija zelene tehnologije koje su nastale širom sveta kao rezultat saradnje umetnika i naučnika.

  • MOST BOČNOG VETRA

Jedan od najinteresantnijih mostova na svetu, most bočnog vetra (cross-wind bridge) koga su dizajnirali Tiago Baroš i Žorž Pereira koristi energiju vetra nastalu od prolaska automobila. Vozači prolaze ispod mosta i povećavaju brzinu vetra unutar mosta koji pokreće 2188 lakih panela čime se generiše energija i osvetljava most noću. Lociran u Lisabonu, most takođe ima prolaze za pešake i bicikliste koji žele da odu do gradskog parka.

Automobili koji prolaze generišu energiju nastalu od vetra

Energija se koristi da osvetli most noću

  • NEVIDLJIVO ULIČNO OSVETLJENJE

Modelirani po ugledu na grane i lišće, Nevidljivo ulično osvetljenje spaja odličan dizajn i osvetljenje koje se napaja solarnom energijom. Skupljajući solarnu energiju tokom dana, ova svetla noću daju toplo, elegantno osvetljenje. Upletena u granje, ova svetla smanjuju resurse koji su potrebni za njihovu izgradnju (iako postoji mogućnost krađe).

  • ZIDOVI SA SOLARNIM ZAVESAMA

Konarka, jedan od vodećih proizvođača štampanih solarnih ćelija, nedavno je objavio pilot projekat kojim će testirati održivost zidova sa solarnim zavesama. Kada se oni primene na prozore ili zidove, potencijal za stvaranje energije bilo koje zgrade veoma raste. Njihova Power Plastic je veoma fleksibilna i raznovrsna, i omogućava da se generatori solarne energije postave na različite površine. Ta tehnologija čini obnovljivu energiju dostupnom i prosečnom potrošaču i zemljama u razvoju.

  • BLAJTOVI

Blajtovi (blind+light) štite od sunčeve toplote (smanjuju račun za struju zbog manjeg korišćenja klima uređaja) i njihova površina generiše obnovljivu energiju. Mogu biti podešeni da tokom dana sakupljaju maksimalnu količinu solarne energije i da maksimalno štite od sunčevog sjaja. Može da se postavi na bilo kakvom prozoru.

  • SOLAR IMPULSE

Solar Impulse radi na solarnom avionu koji bi mogao da se koriste za prevoz ljudi na kraćim relacijama. Kada ga budu konstruisali pokušaće da oblete svet iz pet faza, gde će stajanja biti uslovljena umorom pilota a ne nestankom energije u avionu.

  • I-SWARM BOTOVI

Ovi tronogi I-SWARM botovi su mali gedžeti koji se napajaju sunčevom energijom i jednog dana mogu činiti osnovu za mnogo veće kompjuterske sisteme koji rade na obnovljivu energiju. Pošto su veliki oko 4 mm, za sada mogu obavljati sitne poslove a da im nije potrebna nikakva dodatna energija osim sunčeve.

Preuzeto od The New Ecologist