Pokret gorana Novog Sada u saradnji sa JKP „Gradsko zelenilo“ i Podmlatkom udruženja pejzažnih arhitekata (PUPA-e) sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, realizuje projekat „Zelena strana grada – Upoznaj zelenu stranu grada sa eko vodičima“. Prva aktivnost u projektu je prijava za obuku za eko vodiče pod nazivom „Zelena strana grada“. Obuka za eko vodiče se simbolično održava povodom 27. septembra – Međunarodnog dana turizma, jer ova obuka svakako daje doprinos razvoju eko turizma u Novom Sadu.

Obuka za eko vodiče će trajati dva dana, petak i subotu, 26.i 27. septembra u prostorijama Pokreta gorana Novog Sada, na Pozorišnom trgu 2 u Novom Sadu i namenjena je mladima od 19 do 26 godina, pre svega studetnima biologije, ekologije, turizma, šumarstva, pejzažne arhitekture, hortikulture i drugih srodnih oblasti, koji su ljubitelji prirode i žele da steku nova znanja i veštine. Trajaće dva dana, predavači će biti eksperti iz oblasti omladinskog rada, turizma i pejzažne arhitekture.

Na obuku mogu da se prijave svi zainteresovani mladi studenti iz Novog Sada putem mejl adrese office@pokretgorana.org.rs najkasnije do 19. septembra u 16 časova. Kriterijumi za odabir učesnika su prethodna znanja i iskustva koja su stekli tokom svog formalnog i neformalnog obrazovanja, kao i motivacija da postanu eko vodiči.

Obuka se realizuje u okviru projekta „Zelena strana grada – Upoznaj zelenu stranu grada sa eko vodičima“ koji podržava Grad Novi Sad, Gradska uprava za sport i omladinu, Kancelarija za mlade u okviru implementacije Lokalnog akcionog plana politike za mlade Grada Novog Sada za period od 2010. do 2014. godine.

Cilj projekta je unaprediti i obogatiti programe neformalnog obrazovanja za mlade koji podstiču širenje znanja i informacija o zelenilu Novog Sada i to kroz osnaživanje 15 mladih studenata da budu „Eko vodiči“ i da pomoću metoda prilagođenih ciljnoj grupi vode grupe mladih srednjoškolaca u novosadske parkove i upoznaju ih sa njihovim prirodnim vrednostima i značajem zelenih površina za urbanu ekologiju Novog Sada.

Projekat će obuhvatiti i aktivnosti 4 izleta u 4 parka u kojima će vodiči biti po četiri vodiča, a učesnici po 30 učesnika srednjih škola. Zatim je planirana i izrada, štampanje i promocija „Priručnika za eko vodiče – Zelena strana grada“, u kome će detaljno biti opisani novosadski parkovi i atraktivni načini i metode za upoznavanje sa njihovim karakteristikama, koje mogu da koriste nastavnici/ce, profesori/ce i omladinski radnici/e u radu na ekološkoj edukaciji mladih.