Зелена омладина Србије ће 14.  октобра по други пут организовати уличну акцију Green Hugs Night. Акција ће се реализовати у Кнез Михајлоловој улици са почетком у 21 час.

Повод за акцију је догађај  Gracia Shoping Night који промовише вриједности конзумеризма и подстиче нерационалну потрошњу материјалних добара.  Насупрот тога, Зелена омладина Србије овом приликом жели да промовише  одговорну потрошњу која задовољава основне потребе појединца али и води рачуна о животној средини и квалитету живота.

Нерационална куповина која превазилази наше потребе доводи до непотребне производње добара која се значајно одражава на на животну средину. Сваки производ у оквиру свог животног циклуса, који траје од екстракције сировина па до поступотребног периода када прелази у отпад, оставља  за собом еколошки отисак.  Утицај на животну средину се манифестује преко  потрошње ресурса и енергије као и загађења које настаје производњом, потрошњом, транспортом и неадекватним збрињавањем отпада.

Зелена омладина Србије не жели да промовише прекид потрошње, враћање на натурални систем размене добара или било шта слично. Акција  пре свега  има за циљ  да усмери потрошаче да куповину посматрају у ширем контексту водећи рачуна како о реалиној потреби за производом тако и ефектима које он оставња на животну средину.

У оквиру акције чланови Зелене омладине Србије делиће грађанима бесплатне загрљаје показујући да за исказивање пажње нису потребна материјална добра.  Статусни симболи, које та добра често престављају, стварају потребу за новим куповинама и удањавају нас од њихове основне намене, као и блискости са људима.

На акцији ћемо кроз директну комуникацију са грађанима указивати на наведене проблеме, те утицати на стварање одговорнијих потрошачких навика. Зелена омладина Србије се већ 11 година бави промоцијом Зелене политике и залаже за стварање друштва које је одговорно према животној средини и свим својим члановима.