Posle desetina hiljada godina izlivanja lave sa platoa Dekan, vulkanske regije u Indiji, količina sumpora i ugljen dioksida u vazduhu je postala toksična, što je uzrokovalo masovno globalno zagrevanje, zagađenje okeana i masovno izumiranje životinjskih vrsta.

Indian hills mountains Western Ghats Deccan plateau trees morning light mist from Kalyan Nagar Road Maharashtra India Asia

Dokazi su predstavljeni na godišnjem okupljanju Američke geofizičke unije tokom velike debate o tome da li su vulkani ili asteroid ubili dinosauruse, pre 65 miliona godina.

“Naše nove informacije zahtevaju ponovno utvrđivanje o tome šta je zaista uzrokovalo to masovno izumiranje”, rekla je Gerta Keler, geolog sa Univerziteta Prinston.

“Novo istraživanje je pokazalo da su vulkani na platou Dekan bili aktivni pre masovnog izumiranja i da su delimično ili u potpunosti zaslužni za masovno izumiranje”, dodao je Erik Font, geolog sa Univerziteta u Lisabonu.