Najavljeno je da će, na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, Sekretarijat doneti odluku o ponovnom razmatranju zahteva investitora za izadavanje te dozvole.

Kako je naveo resorni pokrajinski sekretar Slobodan Puzović, i od Ministarstva energetike biće zatraženo tumačenje da li izdata energetska dozvola za vetropark Čibuk obuhvata i trafostanicu.

thumb-502-228

“Polazeći od činjenice da je ovaj sekretarijat na osnovu energetske dozvole izdate od strane ministarstva nadležnog za poslove energetike već izdao građevinsku dozvolu, a da prema mišljenju Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture ta energetska dozvola ne obuhvata i objekat za prenos električne energije, tražićemo tumačenje”, piše u saopštenju Sekretarijata.

Dodaje se da će biti zatraženo i mišljenje da li dozvola data investitoru koji je planirao izgradnju vetroparka kod Kovina, osim energetskog objekta za proizvodnju električne energije, obuhvata i trafostanicu.

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam je izdao građevinsku dozvolu za izgradnju vetroparka Čibuk 1 investitoru Vetroelektrane Balkana iz Beograda.

Puzović je potvrdio da je inicijativu za ukidanje dozvole podnelo Javno preduzeće Elektromreže Srbije, a građevinsku dozvolu je poništilo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, postupajući po toj inicijativi.

Vetropark Čibuk trebala je da gradi kompanija Kontinental Vind Srbija (CWP). Ta investicija je procenjena na oko 300 miliona evra, a snaga vetroparka trebala je da bude 145 megavata.

Više na B92