BEOGRAD – Višestruke koristi pčela u poljoprivredi svake godine ugrožavaju nesavesni korisnici sredstava za zaštitu bilja, koji, bez obzira na zakonske odredbe i visoke kazne, ne sprovode mere zaštite bilja i tako ugrožavaju pčele i pčelarstvo.
Zbog toga je Ministarstvo poljoprivrede apelovalo na sve korisnike da, u vreme cvetanja voća kada su pčele najaktivnije, preduzmu sve mere kako bi se zaštitili ovi insekti.

afp_bee_image

Ministarstvo je podsetilo i da se najstrožije zabranjuje tretiranje voćnjaka u punom cvatu, uljane repice i suncokreta, a ugroženim se smatraju i svi pčelinjaci na udaljenosti od pet kilometara od tretirane površine.
Ukoliko dođe do kršenja odredbi Zakona o sredstvima za zaštitu bilja, protiv nesavesnih korisnika biće preudzete adekvatne zakonske mere.
Za nepoštovanje odredbi Zakona o sredstvima za zaštitu bilja za pravna lica previđene su kazne od 700.000 do 3.000.000 dinara, za preduzetnike od 300.000 do 500.000 dok su za fizička lica od 35.000 do 50.000 dinara.
Sredstva za zaštitu bilja koja su otrovna za pčele mogu se primeniti samo u slučaju suzbijanja karantinski štetnih organizama i to samo nakon pisanog odobrenja ministra poljoprivrede ako su 48 sati pre primene odgajivači pčela obavešteni o primeni i ako se pčelinja društva nalaze na rastojanju od najmanje pet kilometara od mesta tretiranja.
Korisnici sredstava za zaštitu bilja su dužni da vode evidenciju o svakom tretiranju bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata.
Za nepoštovanje ovih odredbi propisane su takođe, novčane kazne.

Više u Dobrim vestima