Fond “Evropski poslovi”, Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine, Grad Sombor i madjarski grad Baja počeli su sprovodjenje projekta “Podrška životnoj sredini bez alergena” s ciljem da se smanji procenat alergenih biljaka, posebno ambrozije.

Kako je saopšteno na današnjem predstavljanju projekta u Novom Sadu, predvidjeno je praćenje i sprečavanje štetnog uticaja i širenja alergenih biljaka i edukacija stanovništva o njihovom dejstvu i merama suzbijanja.

Projekat će se odvijati naredne dve godine i podržan je u okviru IPA programa prekogranične saradnje Madjarska-Srbija, a njegova ukupna vrednost iznosi 390.350 evra, od čega 85 odsto čini doprinos Evropske unije.

Menadžer projekta Saša Bošnjak rekao je da će se on realizovati u pet pilot gradova i opština u Srbiji i Madjarskoj, sa ciljem da se smanji procenat alergena u vazduhu, posebno ambrozije, kako bi životna sredina bila pristupačna za sve gradjane.

Prema njegovim rečima, deo Srbije i Madjarske koji je obuhvaćen projektom predstavlja jedinstvenu geološku celinu i životnu sredinu, uz iste grupe biljaka i druge karakteristike prirodnih staništa.

Više u Zelenoj Srbiji