Ispitivanje kvaliteta vazduha vrši se na lokacijama: Centralna apoteka u ulici Moše Pijade, Železnička stanica Požarevac i OŠ “Kralj Aleksandar I”. Merenje zagadjenja vazduha vrši se i u Kostolcu i naselju Bradarac. Merna mesta su postavljena tamo gde je najveća gustina naseljenosti, a merenjima se odredjuju koncentracije sumpor-dioksida, čadji, azot-dioksida, ukupne taložne materije u kojima se odredjuju teški metali i kiselost padavina.

Kategorizacija vazduha se vrši nakon jednogodišnjeg merenja i prema njoj vazduh može biti: čist (nezagadjen), umereno zagadjen ili prekomerno zagadjen.

Prema ovoj kategorizaciji na osnovu merenja u 2012. godini, vazduh na mernom mestu Centralna apoteka bio je prekomerno zagadjen, kaže dr Teodora Marjanović iz Zavoda za javno zdravlje Požarevac.

Ono što, pored saobraćaja, najviše zagadjuje vazduh jesu individualna ložišta, što uslovljava veću zagadjenost u zimskim mesecima, napominje Dr Marjanović.

Prema merenjima u seprembru prosečne mesečne vrednosti sumpor-dioksida, čadji i azot-dioksida bile su ispod granične vrednosti na svim mernim lokacijama. Izuzetak predstavlja lokacija kod Centralne apoteke gde je tokom tri dana septembra zabelezena prosečna vrednost azot-dioksida iznad granične vrednosti.

Više na Boom93