Posmatrajući kvalitet zraka – pored vlažnosti zraka prostorije – u prvom redu se u obzir trebaju uzeti izvori zagađenja zraka prostorije: mirisi, štetne materije i udio prašine u zraku. Osim predaje toplote i vlažnosti, čovjek opterećuje zrak prostorije karbondioksidom i mikro-organizmima. Na radnom mjestu se dozvoljena zagađenja zraka, koja se odnose na štetne materije, obuhvataju preko tzv. MAK-vrijednosti (maksimalna koncentracija štetnih materija na radnom mjestu).

U stambenom i uslužnom okruženju se potreba za svježim zrakom rješava kroz izmjene vanjskog zraka, pri čemu se CO2, koji nastaje disanjem čovjeka, uzima kao mjera pogoršanja kvaliteta zraka prostorije.

Pušenje je jedno od najznačajnijih zagađivača zraka moderne civilizacije. Kako se granična vrijednost CO od 5ppm ne bi prekoračila, za svaku cigaretu potrebno je otprilike 12,5 m3/h vanjskog zraka. Sem zdravstvenih razloga, i ovo je jedan od razloga zašto je uvedena zabrana pušenja u zatvorenim prostorima (naime, za izmjenu zraka, potrebno je angažirati ventilatore, koji troše električnu energiju).

Buka i osvjetljenje 

Buka može dovesti do smetnji u zdravlju i smanjenju uspjeha. Veliki broj parametara buke koje treba uzeti u obzir  (jačina, sadržaj frekvencije, vrijeme itd.) još uvijek dovode do nesigurnosti pri određivanju graničnih vrijednosti buke. Medicinska istraživanja pokazuju da se pri buci jakosti 30 dB može računati sa smetnjama u snu, a sa 60 dB sa prekidima sna. U stambenim kvartovima, mjereno noću pri otvorenom prozoru, jakost buke u objektima ne treba iznositi više od 50 dB.

Maksimalno dozvoljeno opterećenje ljudi na radnom mjestu od strane buke ne bi trebalo prelaziti nivo od 87 dB tokom 40 sati sedmično.

Dobro svjetlo – da li prirodno ili vještačko osvjetljenje – potrebno je kako bi se stvorili optimalni uslovi za vid potreban za određene radnje. U tabeli su prikazane potrebne vrijednosti osvjetljenja za pojedine vrste objekata.

 

Zahtjevi za osvjetljenje

Primjeri

Ukupno osvjetljenje [lx]

nepovoljni uslovi za vid i posao

povoljni uslovi za vid i posao

Veoma mali

podrumi,skladišta

50

100

Mali

hodnici

100

300

Umjereni

grubi radovi

100

300

Visoki

biro, čitanje

300

500

Veoma visoki

likovni posao

750

1000

Za dobru emisiju svjetla iz žarulje, značajni su i zaštita od smetajućeg sjaja i stvaranja refleksije, od direktnog zasjenjivanja, prikladna jačina osvjetljenja, harmonična raspodjela gustoće svjetla, prirodna sjena, odgovarajuća boja svjetla, zadovoljavajuća predaja boje, odsustvo treperenja.

Pored već pomenutih parametara komfora iz područja toplote, vlažnosti, strujanja zraka, svjetla i zvuka, moderna istraživanja komfora se bave i drugim fenomenima koji utiču na čovjekovu udobnost i zdravlje, npr. elektroničko i radioaktivno zračenje.

Mr.sci. Sejfudin Agić, www.ekologija.ba