Medicinski testovi na laboratorijskim miševima su jedno od pitanja oko kojih su stavovi podeljeni. Sa jedne strane, iz takve prakse su nastala vrlo značajna medicinska dostignuća koja su poboljšala naše živote, a sa druge, miševi su nevina stvorenja koja su u tim testiranjima podvrgnuta surovim i bolnim eksperimentima.

Naučnici sa Human Brain Project rade na iznalaženju načina izvođenja eksperimenata u kojima niko neće biti povređen. Oni prave virtuelnog miša koji bi bio precizan kompjuterski model pravog miša tako da neka buduća medicinska istraživanja mogu na njemu da se izvode podjednako uspešno. Do sada, tim je uspeo da mapira 200.000 neurona u mišjem mozgu sa odgovarajućim tačkama na telu koje oni stimulišu.

Mozak miša ima 75 miliona neurona, tako da ima još mnogo posla, ali naučnici brzo prikupljaju podatke i prvi virtuelni miš će biti objavljen u aprilu.

Izvor: Treehugger