Udruženje “Aktivna Fruška” iz Starih Ledinaca je u okviru projekta “Brini o okolini” organizovalo terensku akciju čišćenja staze zdravlja na Fruškoj Gori. Stazu dužine 5km su očistili učenici V, VI i VII razreda OŠ “Jovan Jovanović Zmaj” iz Novih Ledinaca zajedno sa aktivistima udruženja i gostima akcije.

Duž čitave staze prikupljeno je smeće u biorazgradive džakove za smeće kojima su akciju pomogli Inženjeri zaštite životne sredine iz Novog Sada. Najviše smeća je bilo na lokacijama koje su pogodne za kampovanje i lokacijama seče stabala. Učenici su prikupljeno smeće nosili sa sobom tokom cele akcije do prostorija Udruženja “Aktivna Fruška” u Starim Ledincima. Prikupljeno je preko 30 džakova smeća koje je razvrstano u različite reciklažne kategorije. Najviše je prikupljeno PET ambalaže, zatim metala i stakla, dok je papira prikupljeno najmanje. U znatnoj količini je prikupljen i otpad koji nije moguće reciklirati u našoj državi.

Učenici su izrazili nevericu količinom otpada koji je prikupljen u prirodi, kao i entuzijazam da nastave sa sličnim akcijama.

Nakon napornog terenskog rada učenicima je priređeno osveženje, koje su pomogli Pekara Maja iz Sremske Kamenice i BB Minaqua iz Novog Sada.  Učenicima je omogućeno i upoznavanje sa konjima kluba za rekreativno jahanje Udruženja “Aktivna Fruška” i probno jahanje, u toku kog je kobila Lucy je izazvala niz emocija kod učenika, od blagog straha preko oduševljenja do opčinjenosti.