U Srbiji postoji više od milion tona “istorijskog otpada“, a svake godine stvara se od 150.000 do 200.000 tona novog opasnog industrijskog otpada, saopštila je beogradska kompanija “Junirisk”.

Pod pojmom “opasni otpad” podrazumeva se sav onaj otpad koji, nekontrolisano odložen, može na neki način da ugrozi životnu sredinu, dok u “istorijski otpad” spadaju otpaci nastali radom fabrika u prošlosti, ali o kome sada, neretko, niko ne brine, objašnjavaju u “Junirisku”.
– Ukoliko se neki od tih otpada uskoro ne zbrine na propisan način, može doći do ozbiljnih akcidenata s nesagledivim posledicama za budućnost – upozorili su u toj firmi.

Više u Blicu