Prvi mini park u akciji Parkovi umesto deponija nikao je u Petrovaradinu, u ulici Franje Štefanovića. Umesto divlje deponije koja se nalazila pored dečijeg igrališta i zauzimala više od 1000 kvadratnih metara, radnici JKP „Gradsko zelenilo“ posadili su sedam jasenova, devet bagremova, 27 stabala gorskog javora i 84 tuje. Postavljeno je i 30 kvadrata tepih travnjaka.
Uz dolmu, kod bivše fabrike „Pobeda“, biće posađeno 90 stabala gorskog javora i 15 platana zbog sprečavanja stvaranja novog smetlišta na tom slobodnom prostoru.
Nakon toga, radnici „Gradskog zelenila“ sele se na Liman 4 gde će na uglu Bulevara Despota Stefana i Balzakove ulice podići jedan lep džepni park. Akcija „Parkovi umesto deponija“ pokrenuta je na inicijativu gradonačelnika Novog Sada Miloša Vučevića radi sistemskog rešavanja problema divljih deponija koje se godinama stvaraju u mnogim gradskim kvartovima. Pored toga, JKP „Gradsko zelenilo“ će u parkovske prostore pretvarati sve javne površine koje za sada nemaju drugu urbanističku namenu, kako bi se povećao broj zelenih površina u gradu.
Akcija obuhvata ceo grad i sva prigradska naselja.