Tokio – U oštećenoj nuklearnoj centrali “Fukušima Daići” danas je registrovano curenje oko 12 tona otpadne radioaktivne vode, a operater Tokijska elektroenegetska kompanija (TEPKO) je rekao de je izvesna količina možda otišla u Pacifički okean.

TEPKO je saopštio da je otkriveno curenje iz cevi spojenih za privremeni sistem za dekontaminaciju i da je izlivena voda već prošla odredjene procese čišćenja.

Ta voda je ranije upotrebljavana za hlađenje oštećenih reaktora u kojima je došlo do topljenja jezgra nakon prestanka rada sistema za hladjenje oštećenog u naletu cunamija marta prošle godine. Radioaktivna voda se u procesu reciklaže dekontaminira i vraća u reaktore radi njegovog hladjenja.

– Naši stručnjaci su potvrdili da je došlo do curenja na jednom spoju cevi – rekao je predstavnik TEPKO-a agenciji AFP.

On je dodao da je moguće da je deo vode koji je bio van postrojenja otekao u okean.

Zaposleni u “Fukušimi” otkrili su curenje i zaustavili dalje oticanje vode, ali izgleda da nije bilo moguće sprečiti izlivanje u Pacifik.

Više u Blicu