Tribina „Genetički modifikovana hrana“ će se održati u Bačkoj Palanci, u sredu 27. marta, u velikoj sali komiteta, Žarka Zrenjanina 43, sa početkom u 18 časova. Predavači na tribini su prof. dr Miladin Ševarlić, redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu i Irena Baret, nutricionista i lekar prirodne medicine. Tribinu organizuju Omladinski ekološki klub iz Bačke Palanke i Ekološko udruženje seoskog turizma i ruralnog razvoja iz Pivnica.

Cilj tribine je informisanje i upoznavanje građana Opštine o svim aspektima genetički modifikovanih organizama (GMO). Opština Bačka Palanka je usvojila deklaraciju o zabrani  uzgajanja GMO na teritoriji naše Opštine, ali je činjenica da su građani slabo upoznati sa ovom tematikom.

U stručnim krugovima postoje velika neslaganja u vezi ekoloških, zdravstvenih i društvenoekonomskih posledica upotrebe genetički modifikovane hrane. Ipak, one se proizvode i upotrebljavaju širom sveta.

Pozivamo sve zainteresovane građane, stručnu javnost, novinare, udruženja, političke partije, kao i zaposlene u javnim institucijama da prisustvuju tribini i daju svoj doprinos boljem informisanju građana o ovoj tematici.