“Prirodno stanje planete uz takvu količinu ugljendioksida u atmosferi i s takvim temperaturama podrazumeva za oko 20 metara viši nivo Svetskog okeana od sadašnjeg”, izjavio je Ričard Lejn iz Nacionalnog naučnog fonda Sjedinjenih Američkih Država (NSF), rukovodilac istraživanja objavljenog u časopisu “Geologija”.

Naučnici iz SAD i Novog Zelanda su uporedili savremene klimatske procese sa stanjem iz epohe Pleistocena (pre 2,7-3,2 miliona godina) kada su količine gasova sa efektom staklene bašte i temperature na povrišini zemlje bili slični sadašnjim.

Na osnovu rezultata istraživanja naučnici su zaključili da bi u našoj epohi trebalo očekivati neizbežni porast nivoa okeana, što će se desiti zbog velike količine vode oslobođene u potpunom topljenju lednika na Grenlandu i Antarktiku.

Zajedno sa tim, smatraju autori istraživanja, ovaj proces bi mogao da traje stotinama ili čak hiljadama godina.

“Kada se voda, koja je sada ‘uskladištena’ u ledu na teritoriji Grenlanda i Antarktika sruči u okean, svet će sasvim drugačije izgledati. Više od 70 odsto stanovništva biće primorano na iseljavanje, ili će biti potopljeno”, kaže Lejn.

Više u Blicu