ZRENJANIN – Fondacija evropske prirodne baštine „Euronatur“ objavila je, u zvaničnom obraćanju gradonačelniku Zrenjanina Čedomiru Janjiću, kao i meštanima Taraša, da je ovo selo kod Zrenjanina proglašeno za Evropsko selo roda 2015.

“Vaše selo bilo je posvećeno na primeran način i sa puno entuzijazma promovisanju roda u životu lokalne zajednice i zaštiti dragocenih predela u okolini. Cilj ovog priznanja je da se na međunarodnom nivou promovišu mesta izvanredne prirodne i kulturne baštine, kao i da naglasi angažman kao što je vaš kao dobar primer. Istovremeno želimo da motivišemo pozitivne primere zaštite ove vrste i njenih staništa”, kaže se u pismu, gde se naglašava i da će samo priznanje biti dodeljeno na ceremoniji u samom Tarašu.

Kriterijum za ovo priznanje Taraš je lako zadovoljio, jer je to selo sa daleko najviše parova bele rode u Srbiji, i u 2014. je bilo 40 gnezda roda, a u susednom vikend-naselju Babatovo još 7. Razlog ovako brojnoj koloniji, kako kaže ornitolog Marko Tucakov iz Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, su odlični uslovi za ishranu na slatinskim i stepskim livadama u okolnom Specijalnom rezervatu prirode “„Okanj bara”“, ali i u brojnim forlandima i mrtvajama Tise u novoproglašenom rezervatu “„Mrtvaje donjeg Potisja”.

“Ornitolozi, posebno iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije i iz Udruženja Lokalni ekološko-edukativni izazov, svih ovih godina su se trudili da rodama u Tarašu obezbede i sigurna mesta za gnežđenje, budući da se najveći broj parova gnezdi na električnim stubovima”, objašnjava Tucakov, dodajući da je ta akcija uz pomoć Elektrovojvodine počela još 2005, a da je nastavljena ove godine, te da sada u Tarašu stoji 17 metalnih platformi na vrhovima bandera. Ona je bila dobro primljena i od lokalne zajednice, koja je organizovala i prvi Dan taraških roda, kao javna manifestacija koja promoviše ovu sredinu i njene rode.

Obaveze lokalne samouprave ovim proglašenjem su veoma velike. Osim što je Taraš u mreži evropskih sela roda koja postoje u skoro svim evropskim državama (u svakoj po jedno selo roda sa najvećim brojem parova), svake godine organizovaće se Dan roda, a ovo priznanje ostavlja i mogućnost za ostvarivanje projekata u zaštiti roda i prirode. Ovdašnji živi svet najviše ugrožava preoravanje i isušivanje livada i bara, paljenje u proleće, krivolov, upotreba pesticida i uopšte intenzivna poljoprivreda.

Ornitolozi se nadaju da će ovo prestižno priznanje biti podstrek zaista odlučnijoj i efikasnijoj zaštiti prirode.

Izvor: RTV