Posts tagged plastika


plastika

Istorija plastike 1. Parkesin

Londonska velika međunarodna izložba nije otvorena na desetogodišnjicu prve izložbe, već godinu kasnije u nezavršenoj Izložbenoj zgradi koja se prostirala na 6.5 hektara i sa brojnim propustima u organizaciji. Od 29000 izlagača iz 36 zemalja, čak 7000 je dobilo medalje. Među njima je bio Aleksander Parks koji je prvi put prikazao svoj patentirani pronalazak, parkesin, za koji se danas zna da je u pitanju prva plastika koju je čovek napravio.

Read more 0 Comments
%d bloggers like this:

Prijavite se za newsletter sajta Ekologija

  • Udarne vesti
  • Objektivni tekstovi
  • Podsećanje iz arhive magazina Ekologija

Pročitajte i besplatan katalog Zelenih strana