Posts tagged bugarska


Konkursi i najave

Lansiranje novih tehnologija na tržištu upravljanja otpadom i reciklaže u Jugoistočnoj Evropi

Save the planet (izložba i konferencija o upravljanju otpadom i reciklaži) će biti održana od 29. do 31.maja 2013.godine u Sofiji u Bugarskoj i okupiće ključne industrijske aktere. Na izložbi će učestvovati kompanije iz Austrije, Bugarske, Češke, Danske, Mađarske, Nemačke, Litvanije, Poljske, Turske i Rumunije.

Read more 0 Comments
%d bloggers like this:

Prijavite se za newsletter sajta Ekologija

  • Udarne vesti
  • Objektivni tekstovi
  • Podsećanje iz arhive magazina Ekologija

Pročitajte i besplatan katalog Zelenih strana