Kuala Lumpur, 29. jul 2014 – Tigrovi se nalaze na ivici opstanka, saopštio je danas WWF-Svetski fond za prirodu.

Siberian tigers

Na „Samitu tigrova“ 2010. godine u Sankt Peterburgu, kada su se zemlje koje naseljavaju tigrovi obavezale na “Tx2 cilj” (udvostručavanje broja tigrova u prirodi do 2022. godine), smatralo se da populacija tigrova u svetu broji svega 3200 jedinki.

„Ovaj broj je bio samo procena“, rekao je Majkl Balcer, vođa WWF-ove inicijative “Za žive tigrove”. „Godine 2010. mnoge zemlje nisu sprovele sistematično istraživanje broja tigrova na nacionalnom nivou. Sada je u mnogim zemljama ono urađeno ili se sprovodi, ali nažalost ne u svim. Dok ne saznamo koliko tigrova ima i gde se oni nalaze, nećemo znati kako najbolje da ih zaštitimo“.

Krivolov je danas najveća pretnja po tigrove u prirodi. Zajedno sa slonovačom i rogom nosoroga, širom Azije postoji velika potražnja za proizvodima od tigrova. Statistika TRAFFIC-a, mreže koja prati trgovinu divljim životinjama i biljkama, pokazuje da je najmanje 1590 tigrova uhvaćeno u periodu od januara 2000. do aprila 2014. godine. To je u proseku dva tigra nedeljno, međutim stvaran nivo krivolova je najverovatnije znatno viši. Postoji bojazan da zemlje koje ne rade monitoring tigrova imaju visoku stopu krivolova, a da toga nisu ni svesne.

Trenutno, broj tigrova u divljini poznat je za Indiju, Nepal i Rusiju jer ove zemlje imaju redovan monitoring. Brojnost populacija uskoro će biti poznata zaButan, Bangladeš i Kinu gde se trenutno vrše istraživanja. Nepoznat je tačan broj tigrova koji naseljava Maleziju, Indoneziju, Tajland, Mjanmar, Laos, Kambodžu i Vijetnam.

WWF poziva ove zemlje da pod hitno sprovedu istraživanja brojnosti tigrova. Planiranje sistematičnog nacionalnog istraživanja traje 6-12 meseci, a njegovo izvođenje minimum godinu dana.

“Prešli smo tek trećinu puta do 2022. godine. Moramo da se krećemo bržim i odlučnijim tempom ako se nadamo da postignemo Tx2 cilj- udvostručavanje broja tigrova u prirodi”, dodao je Balcer.

Tokom istraživanja tigrovi se identifikuju putem njihovih pruga koje su jedinstvene kao i otisak prsta. Istraživanja pokazuju populacije tigrova, njihove lokacije i trendove rasta ili opadanja. Ranijih godina, istraživanja su pokazala da tigrovi žive van zaštićenih područja ili da se kreću između zaštićenih područja koristeći nepoznate ili nezaštićene koridore. Posedovanje ovakvih informacija omogućava vladama država da efikasno usmere svoje napore u borbi protiv ilegalnog lova.

Tigrovi su ugroženi. Populacija divljih tigrova je opala za 97% u poslednjih 100 godina. WWF je bio glavni inicijator „Samita tigrova“, kao inicijative za ostvarenje Tx2 cilja.