Suša predstavlja manjak padavina. Uobičajeno je da ljudi suše posmatraju na drugačiji način u odnosu na ostale prirodne katastrofe, kao što su poplave ili uragani jer su oni kratkog trajanja. Suše su jedinstven fenomen jer mogu da utiču na velike regije mesecima ili godinama. Ostavljaju teške posledice na proizvodnju hrane i smanjuje životni vek i ekonomske performanse velikih oblasti ili čitavih država. Od sve vode na Zemlji, samo 0,003% je dostupna pijaća voda koja nije zagađena, zarobljena u zemlji ili je preduboko ispod površine. Za vreme suše, izvori vode poput rezervoara, reka ili podzemnih voda za bunare su ugroženi jer lako mogu da se isuše.

Za vreme velike suše tokom 1984. i 85. godine na Rogu Afrike je vladala glad koja je ubila 750.000 ljudi.

Za vreme suše 2007.godine u Srbiji šteta je bila 45 milijardi dinara.

Potrebno je da usvojimo navike, tehnike i opremu koje bi trošile manje vode bez obzira na sušu, pre nego što nam sve to zaista bude potrebno. Ne samo što bi nam to učinilo sušne uslove podnošljivijim, već bi i smanjilo potrošnju postojećih zaliha vode. Kad smo već kod toga, Srbija je jedna od najmanje navodnjavanih država na svetu sa navodnjenih samo 1,5% obradivih površina, dok se u svetu na taj način vodi briga za oko 17% poljoprivrednih površina.