PETROVIĆ SALAŠ – Otkad je broj muznih krava povećan na obližnjoj farmi goveda, 200 stanovnika Petrović salaša, u MZ Belegiš, u opštini Stara Pazova, ostalo je bez dovoljno vode. Budući da dolazi leto i visoke temperature, žitelji strahuju, ako se do tada nešto ne preduzme, da bi moglo da dođe do pojave epidemije. Jer, vode nema dovoljno ni za piće, a kamoli za osnovnu higijenu.

Uzalud su meštani u proteklih godinu dana kucali na mnoga vrata, tražeći pomoć za izgradnju još jednog bunara. Jedni su im samo obećavali, a drugi nisu hteli ni da razgovaraju.

- Čini se da bi nekada više nacedili vode iz suve drenovine, nego iz slavina mesnog vodovoda. Na mukama smo – jadikuje Mirjana Rović. – Ispod stalno otvorenih slavina poređam lonce i šerpe i pola dana čekam da nakapa voda.

Nevolje ovog, pretežno radničkog naselja, počele su pre godinu dana, pošto se obližnja farma muznih krava proširila, pa odvlači svu vodu sa jedinog bunara u Petrović salašu, iz kojeg se snabdeva naselje i farma.

Više u Novostima