Ministar zdravlja Zoran Stanković izjavio je u Zajači kod Loznice da problem izloženosti olovu dece iz tog mesta nije alarmantan, ali da je država u saradnji sa Topionicom olova, lokalnom samoupravom i zdravstvenim institucijama predvidela aktivnosti za njegovo rešavanje.

“Sa rukovodstvom Topionice olova dogovoren je redosled aktivnosti na poboljšanju uslova rada i dodatnoj zaštiti od zagadjenja”, kazao je Stanković.

Kao dugoročnu meru rešavanja problema zagadjenja u Zajači, ministar je naveo realizaciju projekta sanacije deponije olovne šljake, koja postoji od 1938. godine i prostire se na površini od 2,5 hektara.

Stanković je kazao da će u narednih petnaest dana deca kod koje su registrovane umereno povišene koncetracije olova biti dodatno pregledana u Beogradu.

Stanković je najavio da će nakon julskog istraživanja izloženosti dece olovu, nova kontrolna analiza biti uradjena u oktobru.

Ispitivanje prisustva olova u krvi dece Zajače obavili su 15. jula stručnjaci Instituta za medicinu rada “Dr Dragomir Karajović” iz Beograda, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i inicijativu samih meštana.

Povećane koncetracije od preko 10 mikrograma olova po decilitru krvi pronadjene kod 25 od 49 ispitane dece, od kojih četvoro ima vrednosti izmedju 20 i 30 mikrograma.

Prema kriterijumu Američkog centra za kontrolu bolesti, vrednosti od 10 do 15 mikrograma olova smatraju se veoma blago povišenim, od 15 do 20 se smatraju blago povišenim, vrednosti od 20 do 45 umereno povišenim, a vrednosti izmedju 45 i 70 zahtevaju terapiju, dok je za vrednosti veće od 70 potrebna terapija u kliničkim uslovima, objasnio je Bulat.

Izvor : (Beta)