Zaštita životne sredine u Srbiji je napredovala, ali i dalje postoje pojedinačni problemi u zaštiti vazduha, vode i zemljišta, izjavio je juče direktor Agencije za zaštitu životne sredine Srbije Momčilo Živković.

“I dalje su najveći zagadjivači Rudarski basen ‘Bor’, ali i petrohemija”, rekao je on na predstavljanju godišnjeg Izveštaja o stanju životne sredine u Srbiji u 2010. godini.

Živković je istakao da su “svi zagadjivači potpuno pod kontrolom” i da se u merenju zagadjenja u potpunosti primenjuju metode EU.

Prema njegovim rečima, Agencija nadzire stanje zagadjenosti vazduha, vode, a povremeno i zagadjenost zemljišta što bi od iduće godine trebalo da redovno analizira.

On je precizirao da je kvalitet vazduha “visoke kategorije”, izuzev područja oko Bora, Pančeva i u pojedinim velikim gradovima što je, kako je dodao, posledica rada industrije, intenziteta saobraćaja ili geografskog položaja tih mesta.

“Oko 85 odsto voda u Srbiji spada u prvu i drugu kategorije kvaliteta, dok je ostatak treće i četvrte kategorije”, kazao je Živković.

Dodao je i da su analize zemljišta pokazale zadovoljavajuće stanje.

Više na portalu Zelena Srbija