Državna sekretarka Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Srbije Stana Božović predstavila je na regionalnoj konferenciji o klimi u Istambulu, predlog nacionalnog dugoročnog cilja Srbije za smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte za period do 2030. godine.

Ona je na regionalnoj konferenciji država kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU o Nacionalno utvrdjenim mogućnostima smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte prema Okvirnoj konvenciji UN o promeni klime (INDCs) istakla da je borba protiv klimatskih promena jedan od najvažnijih zadataka Srbije koja se već suočila sa posledicama promene klime.

“Prve procene pokazuju da ukupna materijalna šteta u Srbiji, izazvana ekstremnim klimatskim i vremenskim uslovima od 2000. godine do sada, prelaze pet milijardi evra, a više od 70 odsto gubitaka je povezano sa sušom i visokim temperaturama”, kazala je Božovićeva, navodi se u saopštenju Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Podsetila je i da su velike poplave u 2014. godini prouzrokovale štete za čiju će sanaciju biti potrebno 1,3 milijarde evra.

Božovićeva je navela da će nacionalni predlog mogućnosti smanjenja emisije gasova sa efektom staklene bašte Srbije, nakon što ga usvoji Vlada, biti dostavljen sekretarijatu Okvirne konvencije UN o promeni klime.

Osnovni cilj Okvirne konvencije UN o promeni klime je obezbedjenje stabilizacije atmosferskih koncentracija gasova sa efektom staklene bašte, što je bilo utvrdjeno Kjoto protokolom za period od 2008. do 2012. godina.

Pregovori o obavezama za period posle 2012. godine, započeti 2007. godine i još uvek traju, a cilj je da novi dogovor, koji će zameniti Kjoto protokol, bude usvojen na 21. Konferenciji država članica Okvirne konvencije UN o promeni klime krajem godine u Parizu.

Iako je dostavljanje INDCs zahtev UN konvencije, za EU ono predstavlja značajno političko pitanje, zbog čega Unija ima velika očekivanja i od država partnera, posebno kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo, medju kojima je i Srbija.

Politiku i aktivnosti Srbije u oblasti energetike na skupu u Istambulu su predstavile državna sekretarka Ministarstva rudarstva i energetike Mirjana Filipović i pomoćnica ministra Jelena Simović.

Izvor: Zelena Srbija