Udruženje građana “Jadovnik” tj. njegovi članovi, došli su do saznanja da se na području Miloševog Dola, tačnije na lokaciji Duboki potok, planira izgradnja hidrocentrale na rijeci Mileševci. Izgradnjom ovakvog objekta, prekinuta bi “ŽILA KUCAVICA” ovog sela, pa u velikoj mjeri i većeg dijela prijepoljske opštine (sami znate da je rijeka Milo(e)ševka pod zaštitom države od 1975. godine zbog svoje flore i faune, a od prošle godine zaštita je proširena pod nazivom zaštićenog područja SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE “KLISURA RIJEKE MILEŠEVKE”).

Tu se planira izgradnja vodozahvata u dužini od 2,5 km, tako što bi se voda cijevima prečnika 70 cm “kupila” i vodila do postrojenja sa turbinama. Da podsjetimo samo da je ova rijeka vijekovima održavala život ljudi ovog kraja, kao i biljnog i životinjskog svijeta a što nije isključeno da neće ponovo služiti ovakvoj nameni u ovim kriznim vremenima.

Udruženje se obratilo pismima nadležnim ministarstvima i Zavodu za zaštitu prirode Srbije sa ciljem da se spriječi izgradnja ovakvog objekta.

ČLANOVI UG JADOVNIK

https://www.facebook.com/jadovnik