Specijalni rezervat prirode “Selevenjske pustare” nalazi se na severu Vojvodine uz samu državnu granicu sa Mađarskom. Prostire se između mesta Bački Vinogradi i Horgoš, na teritoriji opština Kanjiža i Subotica. “Selevenjske pustare” stavljene su pod zaštitu kao posebna prirodna vrednost koju čini visoka raznolikost staništa ravničarskog tipa predela.

Ovi predeli ističu se svojim florističkim vrednostima. Za neke biljne vrste rezervat je jedino stanište u našoj zemlji ili je jedno od malobrojnih postojećih nalazišta: 22 vrste su zaštićene zakonom a 14 se smatraju ugroženim po međunarodnim merilima.

Selevenjske pustare se sastoje iz 10 delova, „ostrvskih“ celina okruženih poljoprivrednim površinama, njivama i voćnjacima. Od životinjskih vrsta u ovom rezervatu prirode prisutne su vrste od međunarodnog značaja, među kojima su barska žaba, peščarski gušter, slepi miševi, kao i neke retke ptice gnezdarice.

Jednu od značajnih prirodnih vrednosti rezervata “Selevenjske pustare” prestavlja ptica modrovrana. U Vojvodini se modrovrana gnezdila na veoma malom broju lokacija i njihov broj se, pre preduzimanja mera aktivne zaštite, smanjio na svega 20 parova. Danas je situacija drugačija.

Najveći deo prirodnog dobra predstavljaju otvorena travnata staništa peščarskog, stepskog ili slatinskog tipa. Selevenjska šuma, jedini je deo rezervata pokriven šumskim rastinjem, koji je nastao sadnjom radi obogaćivanja tadašnjeg lovišta grofa Karasa.

Prirodno dobro nalazi se usred područja intenzivne poljoprivrede pa su procesi degradacije prisutni na svim jedinicama. Podizanja zasada voćnjaka i vinograda, problemi oko ispaše, izuzetna fragmentisanost područja, narušeni vodni režim, prestavljaju samo neke od probleme sa kojima se suočava upravljač rezervata. Aktivne mere zaštite su neophodne i dugoročne.

Više na portalu EkoBalans