Plan proizvođača Solarnog impulsa (Solar Impulse), letilice koju pokreće sunčeva energija, je da prelete preko SAD u pet etapa. Očekuju da će na taj način malo zainteresovati javnost za čiste tehnologije. Na poslednjoj etapi misije – između Vašingtona i Njujorka – letelicom će pilotirati koosnivač projekta Andre Boršberg.

6.juna 2012.godine, Solar impulse je postao prvi avion koji pokreće sunčeva energija koji je uspeo da završi međukontinentalni let od Madrida do Rabata u Maroku. Svaka etapa ovog rekordnog putovanja se sastojala od otprilike 800 kilometara a avion je leteo prosečnom brzinom od 70km/h.

impulse01

impulse02

impulse03