Ove slike su brutalne, ali njihova poruka i smisao su jasni – podizanje svesti o žrtvama seče šuma širom sveta koje se obično ne vide. Ove reklame protiv krčenja šuma su kreirane za Sanctuary Asia – jedan od prvih i najznačajnijih ekoloških indijskih časopisa.

Slogan na ovim reklamama, “Kad ode drvo, odu i životinje” jeste poenta slika – kada uništite habitat, u isto vreme ubijate i životinje koje tu žive. Tropske šume čuvaju 80% svetskog biodiverziteta, pa je njihovo uništavanje u Južnoj Americi i Aziji ozbiljan problem.