Ako ste se ikada zapitali gde završe toliki stari kompjuteri, frižideri ili televizori, nije čudno ako niste mogli da nađete odgovor. ABC.com je otkrio da se mnogi takvi proizvode koji se odbace u razvijenim zemljama kao što su Nemačka, Engleska i SAD odlažu u Africi, i tamo truju decu otrovima kao što su olovo, kadmijum i živa. Primer je Akra u Gani koju još nazivaju Sodoma i Gomora.

Tone elektronskog otpada iz razvijenog sveta stiže tamo, i većinu tih uređaja rasklope i spale siromašna deca koja skupljaju to staro gvožđe i izlažu se teškim metalima i kancerogenim isparenjima. I to nije sve. Osim što uništava zdravlje dece, taj otpad ima jako štetan uticaj na zemljište i vodu. Analize koje je izvršio Grinpisov naučnik su pokazale izuzetno visok nivo olova, kadmijuma, arsenika, dioksina i furana u zemljištu i rekama.

Međutim, to se ne dešava samo u Gani. Slični otpadi se mogu naći i u Nigeriji, Vijetnamu, Indiji, Kini i Filipinima. UN procenjuje da se godišnje baci oko 50 miliona tona elektronskog otpada i da veći deo završi u zemljama u razvoju. Pogotovo ako se zna da je cena propisnog odlaganja starog CRT monitora u Nemačkoj 5,3 dolara, a cena da se taj monitor ubaci u brod za Ganu – 2,2 dolara. Svetski problem e-otpada je veliki i sigurno zaslužuje više medijske pažnje nego što je trenutno ima. Ostaje nam da se nadamo da će se utvrditi jači međunarodni sporazumi od postojećih i da će mesta kao što je Sodoma i Gomora zauvek nestati.

Preuzeto od Inhabitat.com