Od zabrinutih građana Petrovaradina pre nekoliko dana dobio sam obaveštenje o seči stare ritske šume u zaštićenom području Specijalnog rezervata prirode “Koviljsko-Petrovaradinski rit”. Tu intezivnu seču vrši JP “Vojvodinašume” iako je u pitanju lokalitet II. stepena zaštite S – dakle lokalitet koji je od takvih delatnosti zaštićen zakonom, uredbom i planom upravljanja. Na slici ispod se jasno vidi koliko je šume isečeno u poslednje vreme. Da podsetim, procenat pokrivenosti Vojvodine šumama je jadnih 6,51%.

TImelapse ortofoto

Prema IX poglavlju Plana upravljanja SRP “Koviljsko-Petrovaradinski rit” 2012-2021 (JP „Vojvodinašume“), koje nosi naziv Prostorna identifikacija planskih namena i režima korišćenja zemljišta određena su tri stepena zaštite. Osim prvog stepena zaštite, koji podrazumeva strogu zaštitu i obuhvata 6% površine rezervata, za drugi stepen zaštite koji je ozbiljno zahvaćen predmetnom sečom, u pomenutom Planu upravljanja se navodi da je moguće vršiti upravljačke intervencije u cilju restauracije, revitalizacije i unapređenja zaštićenog područja, bez posledica po primarne vrednosti njihovih prirodnih staništa, populacija, ekosistema… 

seca005

Postavio sam pitanje zvaničnicima JP “Vojvodinašume” da li mogu da objasne zabrinutim građanima Petrovaradina o čemu se ovde radi i zašto se seče ova stara šuma u, inače šumama siromašnoj, Vojvodini?

Posle nekoliko dana dobio sam odgovor koji ću preneti u celosti:

“U odnosu na dopis i navode koji su poslati putem e-maila od strane gosp. Željka Stankovića, urednika e-magazina Ekologija a kasnije objavljeni i u svim elektronskim medijima a vezano za seču u SRP „Koviljsko-petrovaradinski rit“, JP „Vojvodinašume“ daje sledeće saopštenje:

Navedene aktivnosti na terenu obavljaju se u skladu sa Zakonom o šumama (Sl.gl.RS br. 30/10 i 93/12) i Zakonom o zaštiti prirode (Sl.gl.RS br. 36/09, 88/10 i 91/10 – ispravka) kao i Uredbom o proglašenju Specijalnog rezervata prirode „Koviljsko-petrovaradinski rit“ (Sl.gl.RS br. 44/2011), odnosno predviđenim planskim dokumentom (Osnova gazdovanja šumama za gazdinsku jedinicu „Dunavske ade“ sa rokom važenja: 2010-2019. godine, kao i Izvođačkim projektom za 2013. godinu.) koji ima saglasnost od strane Pokrajinskog sekreterijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i u sebi ima ugrađene Uslove zaštite prirode, izdate od strane Pokrajinskog Zavoda za zaštitu prirode. Pomenuta seča u Koviljskom ritu je predviđena planskim dokumentima, upravo u cilju obnavljanja šume kao i ukupnog unapređenja stanja zaštićenog područja (SRP „Koviljsko-petrovaradinski rit).

Napominjemo da ove aktivnosti predstavljaju redovan vid gazdovanja šumama i da se seča vrši u cilju revitalizacije i unapređenja postojećeg stanja zaštićenog područja. Posebno treba istaći su ove aktivnosti u skladu sa dozvoljenim aktivnostima predviđene Uredbom o proglašenju SPR „Koviljsko-petrovaradinski rit“ a koje se odnose na mogućnost ograničenog korišćenja prirodnih resursa putem obnavljanja šuma u drugom stepenu zaštite kao i činjenicom da će posečene površine alohtonih vrsta (klonske topole) biti obnovljene sa autohtonim (domaćim) vrstama drveća čime će se značajno doprineti unapređenju stanja biodiverziteta kao i očuvanju i unapređenju prirodnih vrednosti ovog područja.

JP „Vojvodinašume“ je opredeljeno da gazduje šumskim resursima na održiv način, koji je ekonomski isplativ, ekološki prihvatljiv i socijalno pravedan, kroz usavršavanje metoda rada i razvijanje odgovornosti za gazdovanje šumskim resursima. Adekvatan način za uspešnu realizaciju postojećeg opredeljenja je sertifikovanje šuma kojima gazduje JP „Vojvodinašume“ prema zahtevima FSC – Forest Stewardship Council standarda a čiji je nosilac od 2008. godine. Javno preduzeće “Vojvodinašume” u skladu sa svojom delatnošću i prioritetnim opredeljenjem za unapređenje stanja šuma najveću pažnju posvećuje pošumljavanju neobraslog šumskog zemljišta, nezi i zaštiti postojećih šuma.

Na kraju, napominjemo da se radi o vrlo kompleksnim stručnim pitanjima koja su javnosti u prvu ruku možda nestručno i negativno predstavljena, zato JP „Vojvodinašume“ stoji na raspolaganju da odgovori na sva pitanja i po potrebi da sva dodatna objašnjenja svim zainteresovanim stranama (građanima).

Ivana Vasić, dipl. inž. šumarstva Samostalni referent za zaštićena područja i životnu sredinu”

seca018

Iako je, po svemu sudeći, seča zakonski pokrivena, bilo bi odlično postaviti još neka pitanja JP “Vojvodinašume”. Na primer, šta će se saditi umesto starih topola? Kakav će biti doprinos povećanju biodiverziteta? Ili se ovom sečom oštećuje biodiverzitet? Da li se zaista iz ove seče nema posledica po ekosistem? Dajte predloge i  mišljenja.