Savez društava inženjera i tehničara grada Požarevca (SDIT) organizuje SAJAM ENERGETSKE EFIKASNOSTI, 21. juna 2013.godine, sa idejom da okupi stručnjake i organizacije koje se bave proizvodnjom opreme i uređaja za dobijanje energije iz obnovljivih izvore energije, kao i delatnostima vezanim za uštedu energije. Organizovanje jednodnevnog Sajma ima za cilj da informiše stručnu i širu javnost o trenutnom stanju na polju energetske efikasnosti, o budućem pravcima razvoja,

save-energy

mogućnostima ulaganja i korišćenja obnovljivih izvora energije na području Braničevskog okruga i širem području.
Sajam će biti realizovan predstavljanjem radova objavljenih u Zborniku radova i kroz diskusiju. Obezbeđena je video bim prezentacija. Takođe, firme izlagači sajma će izložiti svoje eksponate na platou i u holu Centra za kulturu Požarevac.

PROGRAM SAJMA:
CENTAR ZA KULTURU Požarevac, Konferencijska sala
11.00 – Registracija učesnika sajma
11.30 – Otvaranje sajma
12.00 – Prezentacije izlagača sajma i autora radova
TEMATSKE OBLASTI:
OBNOVLjIVI IZVORI ENERGIJE: solarni (kolektori, fotonaponske ćelije i dr); bio masa (postrojenja za briketiranje biljnih ostataka i dr.); male hidroelektrane do 1 megavata (MW); toplotne pumpe za zagrevanje/hlađenje, i dr.
UŠTEDA ENERGIJE, kroz ugradnju: stolarije (poboljšanje energ. efikasnosti) izolacionih materijala, štedljive rasvete, i dr.
NAPOMENA: Autori mogu obraditi temu po svom izboru i poslati rad.

VAŽNI DATUMI
• PRIJAVA UČEŠĆA do 5. juna 2013. god. *
• DOSTAVLjANjE radova: najkasnije do 10. juna 2013. god.
• Drugi obaveštenje sa detaljima: do 15. juna 2013. god.
_____________________________________________________________________________
* U PRIJAVI UČEŠĆA potrebno je naznačiti jednu od opcija (ili kombinaciju):
1. Da li prijavljujete rad za štampanje u Zborniku i prezentaciju tog rada;
2. Da li prijavljujete izlaganje eksponata na platou i holu;
3. Da li želite da u Zbornik radova bude uvršćen REKLAMNI TEKST o Vašoj firmi.
Za opcije pod 1 i 2, autori radova i izlagači eksponata, ne plaćaju kotizaciju.
Za REKLAMU FIRME – koja sadrži tekst do 2 (dve) strane, potrebno je uplatiti iznos od 10.000,00 dinara na račun SDIT-a Požarevac koji glasi:
200-2370880103027-79
UPUTSTVO ZA PRIPREMU I SLANjE RADOVA:
Radove treba slati elektronskom poštom na dva e-maila i to:
e-mail: drustvo.htm.po@gmail.com i na e-mail: sditop@open.telekom.rs
Radovi treba da budu napisani u Times New Romanu, fontom 12 pt, proredom 1 (single), ćiliričnom tastaturom u A4 formatu (21 cm x 29,7 cm). Margine: gornja i donja po 2, 5 cm; leva i desna po 2, 5 cm (ne insistira se na korišćenju ćirilične tastature).
Obim radova, za planirani skup, je do deset (10) strana.
U gornjem levom uglu treba da stoji ime i prezime autora, npr. Petar PETROVIĆ; navesti instituciju u kojoj autor radi i mesto. Potom, ispisati naslov rada i REZIME. Ključne reči su sastavni deo rezimea. Na kraju rada napisati na engleskom naslov rada, naziv institucije u kojoj autor radi i mesto. Zatim napisati ABSTRACT. Key words je sastavni deo abstracta.
INFORMACIJE I ADRESA
Savez društava inženjera i tehničara grada Požarevca (SDIT)
12000 Požarevac, Veljka Dugoševića 14
E-mail: sditop@open.telekom.rs E-mail: drustvo.htm.po@gmail.com
Kontakt osoba je: Kontakt osoba je:
Milutin Stanković (posle 10.juna 2013) Miroljub Trifunović
Telefoni: 012/543-485; 064/836-1105 Telefoni: 012/531-702; 064/230-3231