Beograd, 4. maj 2011. godine – Kompanija Renewable Energy Ventures (REV d.o.o.)  radi u oblasti energetike i fokusirana je na razvoj obnovljivih izvora energije kroz projekat izgradnje dve hidroelektrane na reci Lim. Ukupna vrednost ove najveće privatne investicije u projekat izgradnje hidroelektrana Brodarevo 1 i Brodarevo 2 u Srbiji iznosi 140 miliona evra.

Do sada je na osnovu dobijenih dozvola i saglasnosti u projekat uloženo 7,5 miliona evra (istražni radovi, studije, administracija..), a vrednost ugovora koji su potpisani u 2011.g. je 2,4 miliona evra. Zbog povećanog obima aktivnosti i realizacije započetih projekata, a pojave nerealnih zahteva u vezi sa otkupom zemljišta na koje investitor nije mogao uticati, kompanija REV d.o.o. je zatvorila lokalne kancelarije u Brodarevu i Prijepolju. O svim budućim planovima i fazama razvoja projekta, kao i o eventualnom ponovnom otvaranju kancelarija, kompanija će pravovremeno informisati medije i sve zainteresovane strane.

Ostali prateći projekti koji su u toku i koji se sprovode u skladu sa realizacijom projekta izgradnje su:

  • Potpisan je ugovor sa Energoprojekt Hidroinženjeringom o izradi studije izvodljivosti i idejnog projekta. Izrada u toku. Rok za završetak studija septembar 2011.
  • Potpisan je ugovor o izradi projekta izmeštanja dela magistralnog puta M21 ka Crnoj Gori. Izrada u toku. Rok za završetak projekta jul 2011.
  • Potpisan je ugovor o izradi Hidrauličkog modela za HE Brodarevo 1 i 2 sa Brodarskim Institutom Zagreb. Izrada u toku. Rok za završetak modela maj 2011.
  • Ugovoreni su istražni geološki radovi čiji je završetak predviđen za jul 2011.

Kompanija posluje u skladu sa srpskim zakonodavstvom, pravilnicima i odredbama Ministarstva za infrastrukturu i energetiku, Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, Agencije za energetiku Republike Srbije i ostalih nadležnih institucija. Sve aktivnosti sprovode se prema pozitivnim propisima i u skladu sa regulativom, što podrazumeva i posedovanje energetske dozvole (važi do 01.02.2012).