Videli smo sistem koji može da prečišćava vodu i donese pitku vodu ogromnom broju ljudi koji danas nemaju tu privilegiju, međutim šta sa mestima gde vode nema. Za područja gde nema vode i gde nema pristupa moru, koristiće se sistem što filtrira i prikuplja vodu iz vazduha (iz vlage u vazduhu).

Sistem se zvanično naziva “Atmosferski vodo-generator – Atmospheric water generator”. Sistem može da radi i da funkcioniše i sa niskim procentima vlažnosti vazduha, recimo, od oko 20% i uz pomoć solarnih ćelija. Sistema ima u različitim veličinama i za različite potrebe; od aparata za kućnu upotrebu; do aparata za industriju i fabrike; poljoprivredne kombinate; bolnice; gradilišta; vojsku;brodove; humanitarne organizacije itd. Mogućnosti su mnogobrojne. Aparat se može postaviti unutra ili spolja; može biti stacionaran ili mobilan; može se koristiti i za snabdevanje vodom čitavih naselja, sela i gradova.

Objašnjenje sistema na wikipediji.

Najnoviji sistem koji skuplja vlagu iz pustinjskog vazduha.

Sistemi za kuću i kancelariju.

Posle prelazne faze će se najverovatnije kao glavni sistem korisititi onaj što je opisan pod gore navedenim linkom “najnoviji sistem”.

Najmoderniji i, do sada, najusavršeniji energetsko autonomni sistem. Razvili su ga naučnici i istraživači sa instituta u Štutgartu u Nemačkoj (Fraunhofer Institute for Interfacial Engineering and Biotechnology IGB). Sistem prati i kopira prirodu i prirodan proces filtracije i stvaranja čiste vode (atmosferski pritisak na planinama). Kao dopuna će se koristiti još i sistem “Slingshot Water Purifier”da ponovo prečisti i filtrira vodu nakon upotrebe i pretvori je iznova u čistu pijaću vodu (zatvoreni krug – kruženje u prirodi). Na globalnom nivou se na ovaj način eliminiše tolika potreba za vodovima i vodovodnim mrežama. Zaustavlja se i završava bespotrebno trošenje i rasipanje resursa metala u ovu svrhu. Ne gubi se i ne razbacuje se dragocena energija i ne zagađuje se okolina. Nema više zagađivanja vode i nema više flaširanja i prodaje vode, osnovnog resursa za život.

Autor: Tomislav Marinović