Udruženje navodi da je reciklažna industrija i dalje u jako teškoj situaciji, da preduzeća još nisu dobila podsticajna sredstva za tri kvartala 2013. godine, kao i da javni konkurs za sredstva za ovu godinu još nije objavljen, iako je rok, po važećim propisima bio 28. februar.

udruzenje-reciklera-srbije

Oni napominju da i dalje ne postoje uslovi za predvidivo poslovanje u 2014. i narednim godinama, podsećajući da je ta industrija  investirala oko 50 miliona evra u opremu, kako bi odgovorila zahtevima za reciklažu opasnog i neopasnog otpada.

“Reciklažna industrija je samim implementiranjem reciklaže po evropskim standardima spremna da ispuni preduslove za započinjanje pregovora o pristupanju EU, sadžanih u poglavlju 27”, navodi se u saopštenju, uz konstataciju da se ne radi na rešenju opstanka reciklažne industrije, koje bi se rešilo formiranjem zelenog fonda.

Recikleri traže posebno ministarstvo, podsećajući da je to najavila ministrka Zorana Mihajlović, na otvaranju međunarodnog sajma ekologije Eko-Ekspo.

Ona je tada izjavila da su u toj oblasti potrebne ozbiljne investicije i projekti vredni više od 10 milijardi evra, u kontekstu početka pristupnih pregovora i usklađivanja sa zahtevima predviđenim u najzahtevnijem Poglavlju 27 vezanom za životnu sredinu kako sa finansijskog tako i sa tehničkog i tehnološkog aspekta .

Više u Mondu

Sajt Ekologija se pridružuje apelu reciklera. Bitno je da imamo zasebno ministarstvo zbog mnogih pitanja, i očigledno je koliko je škripalo u poslednjem sazivu Vlade u ovoj oblasti kada se ministarka bavila mnogo više pitanjima energetike nego zaštite životne sredine. Šta vi mislite?