Udruženje građana Akcija u saradnji sa opštinom Požarevac uskoro počinje sa svojom akcijom „Reciklaža menjaža“. Prvi deo akcije će se odigrati 13.09.2012. od 12-14 časova ispred požarevačkog Centra za kulturu gde će biti organizovano prikupljanje plastičnih flaša. Svako ko donese 3 plastične flaše dobiće slatkiš koji je obezbedio Bambi – Banat. Postoji statistički podatak da se u Srbiji dnevno utroši jedna PET flaša po glavi stanovnika. Ako znamo da nas ima oko 7 miliona, to je 210 miliona flaša mesečno koje mogu završiti ili na otpadu ili u procesu reciklaže. Obzirom na činjenicu da je jednoj flaši potrebno preko 500 godina da se razgradi, da se za jednu tonu plastike potroši 2500 litara nafte, da nam sve te silne flaše ruže ulice, prirodu, reke… logičan je izbor smanjiti njihovu upotrebu i odvajati ih za reciklažu. Na skupu će se deliti i flajeri sa edukativnim tekstovima o plastici kao i najava za drugi deo akcije – sakupljanje istrošenih baterija po osnovnim školama grada Požarevac. Naime, u odeljenjima škola će se baterije sakupljati do decembra kada će komisija izmeriti masu i proglasiti pobednike među odeljenjima i školama. Najbolje odeljenje i najbolju školu očekuju vredne nagrade. Baterije u sebi sadrže teške metale i ako završe na deponiji razlaganjem će ta živa, olovo, kadmijum… dospeti i u našu hranu i vodu. Nažalost u Srbiji još uvek ne postoji postrojenje za reciklažu baterija pa su preduzeća koja se bave reciklažom elektronskog otpada u obavezi da izvezu prikupljene baterije. Preduzeće Set reciklaža se odlučilo da podrži UG Akcija u ovom projektu pa će polovinom decembra oni prikupiti svu količinu istrošenih baterija.

Pored grada Požarevca, Bambija i Set reciklaže, prijatelji akcije su i Dunav osiguranje,BIS reciklaža, Zavod za javno zdravlje Požarevac, sajt Ekologija, Komunalne službe Požarevac i Požarevačka gimnazija.