Kina polako uviđa kolika je cena brze industrijalizacije – teška industrija, termoelektrane i brojne fabrike su toliko zagadile vazduh da je rak zvanični uzročnik smrti broj jedan. A među kancerima, rak pluća odnosi prevagu.

Kao što je uobičajeno za zemlje koje se industrijalizuju, uobičajene pošasti siromaštva – zarazne bolesti i visoka stopa smrtnosti dece – su napravile mesto za bolesti koje su obično povezane sa izobiljem, kao što su srčane bolesti, šlog i rak. To se moglo očekivati u bogatijim kineskim gradovima, gde su bicikli brzo zamenjeni automobilima a potrošnja mesa raste, međutim te bolesti preovlađuju i u seoskim oblastima. Postavljanje ekonomskog rasta kao najvažnijeg prioriteta ima kao posledicu žrtvovanje zdravlja kineskog naroda. Zagađen vazduh je povezan ne samo sa rakom, već i sa srčanim oboljenjima, šlogom i respiratornim oboljenjima, a sve te bolesti zajedno čine 80 odsto smrti širom zemlje.

A šta je broj jedan uzrok smrtonosnog zagađenja? U pitanju je ugalj, broj jedan uzrok globalnog zagrevanja, koga Kina toliko troši da je ostavila SAD iza sebe odavno. Ugalj bukvalno ubija Kinu. U stvari, kako postaje visoko industrijalizovana nacija, orijentisana na potrošnju, Kina doživljava veliku ekološku krizu. Kvalitet vazduha je očajan, jezera nekad puna čiste vode sad su zagađena, a narod pati. Nedavna velika ulaganja u čistu tehnologiju pokazuju da Kina pokušava da se očisti i, iako ti napori nisu dovoljni, bar predstavljaju znake da postoji volja da se nešto uradi.

izvor: Treehugger