Ministarstvo prostora poziva sve zainteresovane studente, mlade stručnjake i aktiviste da se prijave na radionicu “Prostorna mreža” koja se na zabavan i kreativan način, kroz niz vežbi i rad na konkretnim slučajevima, bavi prostornim politikama i njihovim direktnim uticajem na razvoj Kragujevca.

Radionica će se održati 10. i 11. aprila u prostorijama Doma omladine, ulica Branka Radičevića broj 1.

„Prostorna mreža“ će objediniti već postojeće napore različitih omladinskih i kulturnih grupa u formulisanju i ispunjavanju (svojih) potreba u lokalnim zajednicama. Cilj „Prostorne mreže“ jeste da okupi predstavnike postojećih građanskih inicijativa nastalih oko aktuelnih ili potencijalnih tačaka ugrožavanja javnog dobra; predstavnike organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom životne sredine, demokratizacijom društva, kulturom, arhitekturom, kao i stručnjake iz različitih područja relevantnih za prostornu problematiku.

Kroz program Erste banke, Centrifuga, podržaćemo aktivnosti lokalnih grupa koje će dati veći značaj potrebama mladih, njihov rad učiniti kontinuiranim i pokrenuti pitanje uspostavljanja trajnijih modela u oblasti kulturnog aktivizma.

Radionica će biti fokusirana na različite načine zadovoljavanja kulturnih, umetničkih i društvenih potreba mladih, i organizacija koje predstavljaju mlade, kroz kreativno izražavanje u prostoru, upotrebu i preoblikovanje prostora – bilo javnih ili napuštenih. Učesnicima na radionici biće predstavljen način kojim njihove potrebe mogu biti zadovoljene učestvovanjem u prostornom oblikovanju svoje neposredne lokalne sredine. Pored predstavljanja teorijskog okvira, biće prikazani i konkretni načini i metodologija obnove javnih prostora i zadovoljavanja potreba mladih.

Po okončanju radionice fokus Ministarstva prostora će biti na daljem radu sa organizacijama u svakom gradu, kako na podršci u daljem povezivanju i razmeni iskustava, tako i kroz programe Erste banke, Centrifuga i Centrifuga plus.

OPŠTE INFORMACIJE O RADIONICI:

Vreme: 10 – 11. april 2013.

Operativno vreme na radionici: od 12:00 do 17:00 sati.

Lokacija: Dom omladine, Kragujevac

Učesnici: Radionica je namenjena studentima, stručnjacima, aktivistima i svim drugim zainteresovanima za temu radionice. Starosna granica je 35 godina.

Broj učesnika: 15-20

Rok za prijavu: 5. april 2013.

Rok za obaveštavanje primljenih učesnika i više informacija o radionici: 7. april 2013.

Zainteresovani pojedinci pozvani su da pošalju svoje prijave do 5. aprila 2013. godine na e-mail: ministarstvoprostora@gmail.com