U četvrtak počinje četvrti Eko Fest, festival filma, diskusija, izložbi i radionica koji se ove godine bavi temom upravljanja otpadom i reciklaže. Festival će biti održan od 13. do 15. decembra u Klubu studenata tehnike, a organizator je Zelena omladina Srbije.

U okviru festivala biće prikazano devet dugometražnih i kratkometražnih filmova koji analiziraju problematiku otpada, ali i predlažnu rešenja za njegovo smanjenje ili upotrebu u druge svrhe.

Panel diskusija Zakonska regulative upravljanja otpadom preispitaće zakonodavnu stranu ove oblasti a akvarijum tribina Borba za upravljanje otpadom i reciklažu uključiće sektor civilnog društva i analizirati na koji način svi možemo više da se uključimo u delovanje.

Izložba će predstaviti na koji način otpad može da se iskoristi za stvaranje kreativnih i umetničkih predmeta, a u okviru radionice Srednjoškolci recikliraju srednjoškolci, ali i svi zainteresovani, moći će da nauče kako oni da stvore slične predmete.

Program ovogodišnjeg festivala.

Četvrtak, 13. decembar

17:00 Otvaranje festivala i izložbe

18:00 Projekcija filma

Plastična planeta, Austrija, 2009, 95 min

20:00 Projekcija filma

Litar svetlosti, Filipini, 2012, 75 min

Petak, 14. decembar

17:00 Projekcija filma

Priča o stvarima, SAD, 2008, 22 min

18:00 Panel diskusija

Zakonska regulativa upravljanja otpadom

20:00 Projekcija filma

Neodbačeno, SAD, 2011, 55 min

Subota, 15. decembar

12:00 Radionica

Srednjoškolci recikliraju

15:00 Projekcije filmova

Skriveno blago, Srbija, 2007, 26 min

Zaostavština za budućnost, Srbija, 2009, 25 min

Jedna plastična plaža, SAD, 10 min

Kuća od otpada, SAD, 2006, 45 min

Vićia, čovek koji reciklira, UK, 2006, 10 min

18:00 Okrugli sto

Borba za upravljanje otpadom i reciklažu

20:00 Prezentovanje zaključaka festivala i zatvaranje

Ulaz na sve događaje u okviru festival je besplatan!