Priroda kao vajar I deo : geomorfološki dizajn prirode na primeru vršačkih ostenjaka
Autora Dragoljuba Tašlića i Dragane Vučićević, kustosa
Zeleni salon Galerije Prirodnjačkog muzeja, Mali Kalemegdan 5, otvaranje utorak, 25.03.2014.u 14.00

c5c95158d44ee2ae390a3c3d6bd2e7f8_L

Ciklus mini izložbi pod nazivom priroda kao vajar ima za cilj da lepote prirode na jednostavan i nepretenciozan način približi široj publici i da ukaže na manje poznata mesta koja su atraktivna i značajna ne samo sa suvoparnog naučno-istraživačkog aspekta, već i kao interesantna u smislu razvoja turizma, osnivanja umetničkih kolonija i obilaska u okviru organizovanih planinarskih tura. Prva u nizu izložbi posvećena je ostenjacima od škriljaca i gnajsa, koji predstavljaju posebnu geografsku, geološku i potencijalnu turističko-umetničku atrakciju vršačkih planina
geomorfološki oblici ostenjaka u prirodi su podložni stalnoj promeni tokom vremena i na ovoj izložbi je korišćena fotografija, kao muzejski predmet i kao sredstvo, u cilju da se neki prirodni, originalni u svojoj lepoti, zoomorfni i antropomorfni oblici ,ovekoveče i sačuvaju u digitalnom obliku za sledeće generacije.

Ulaz na ovu izložbu tokom celog trajanja iste je slobodan.