O kakvom se konkursu tačno radi i šta je bio cilj konkursa?

Radi se o konkursu Onlajn Reciklarnica koji je krajem januara pokrenuo Evropski pokret u Srbiji i bio je otvoren do 31. Marta 2012. Konkurs je bio podeljen u dve kategorije: najfotografija i najvideo-zapis. Fotografije ili videa su trebali da prikazuju zagađenje u prirodi bilo kojom vrstom otpada.  Jedini bitan uslov za učešće na konkursu je bio da ste starosti  između 15 i 30 godina.

Cilj konkursa je bio da se mladi građani Srbije aktivno uključe u proces reciklaže u Srbiji i to putem njima najbližeg instrumenta odnosno interneta.  U skladu sa tim mladi su mogli putem interneta, da šalju,  svoje radove (video zapise i fotografije) kojima ukazuju na problem u svojoj lokajlnoj sredini. Pored toga, uz prijavljenu fotografiju ili video, trebalo je da se navede kratak opis problema,tačna lokacija gde se problem nalazi i kratak predlog rešenja za taj problem.

Da li je bilo mnogo prijavljenih i kakva je konkurencija bila za ovo priznanje?

Prema zvaničnom saopštenju na konkurs je pristiglo je  142 rada, od toga je bilo 119 fotografija i 23 video zapisa. Radove je poslalo ukupno 74 autora iz 37 gradova u Srbiji.

Šta sadrži tvoj video zapis i kakvu si poruku htela da pošalješ građanima i javnosti?

Moj video zapis se zapravo sastoji iz deset kraćih video klipova sa različitim pričama tj prikazima različitih vrsta zagađenja i svaka priča nosi sebi svojstven naslov u skladu sa zagađenjem. To je tako urađeno namenski, kako video klipovi ne bi predugo trajali i kako bi se to moglo nazvati CIKLUSOM SABRANIH NEDELA. Zbirni video koji se sastoji od onih koji su poslati na konkurs predstavlja CIKLUS SABRANIH NEDELA  i nosi naziv PRIPITOMLjAVAJUĆI PRIRODU LjUDI SU PODIVLjALI

Poruka koju sam htela da pošaljem jeste alarmiranje javnosti i građana ukazujući na dramatičnost stanja životne sredine, sa ciljem da se javnost probudi i da počne reagovati u smislu preduzimanja potrebnih koraka kako bi se ti problemi počeli rešavati. Tužno je to što su ti video snimci nastali u veoma kratkom periodu i na maloj teritoriji, jer zamislite kakvo je stvarno stanje stvari i koliko je sličnih slučajeva za koje mi ni ne znamo da postoje. Moram da naglasim da je i to nažalost samo mali deo svega onoga sto sam imala prilike da vidim i snimim na terenu, pa sam namerno odabrala dramatične kadrove kako bi ostao što upečatljiviji utisak.
Slažem se da se u javnosti treba podizati svest o značaju problema, što u stvari predstavlja ovaj konkurs, ali nikako ne sme da se završi na ovome. Mora se ići korak dalje, a to je da se građanima obezbedi zdrav način života, u smislu obezbeđivanja elementarne higijene i kvaliteta života, što bi za početak bilo sistematsko rešavanje pitanja adekvatnog odlaganja otpada jer otpad nije problem estetike već zaštite životne sredine.

Da li je bilo teško doći do ovog, na neki način ekskluzivnog materijala, za video zapis?

Na žalost nije bilo teško sve to zabeležiti okom kamere, mada bih ja lično volela da jeste jer bi to značilo da je teško videti zagađenje, ovako smo to mogli videti bukvalno na svakom koraku.

Šta dalje? Kakva je budućnost mastera inženjerstva zaštite životne sredine u Srbiji?

Učešće na ovom konkursu sam iskoristila kao još jednu priliku da ukažem na sistemsku krivicu za takvo ponašanje građana i da ukažem na pravo građana da im se obezbedi zdrava životna sredina što podrazumeva prvo postavljanje kontejnera i adekvatno zbrinjavanje otpada a zatim i adekvatno sprečavanje zagađivača svake vrste. Pravo rešenje bi zapravo bila kombinacija akcije, edukacije i informisanja a pre svega primena zakona kroz kažnjavanje zagađivača i stvaranje uslova za adekvatno odlaganje otpada.
Kao master inženjerstva zaštite životne sredine, moram da priznam, da i pored velikih zagađenja i velike ugroženosti životne sredine, poslodavci ne prepoznaju naše zanimanje kao bitno i od značaja, pa smo prinuđeni  da svaštarimo u smislu obavljanja raznih poslova, do nekih boljih prilika ako nam se ukažu. Tako sam i ja sasvim slučajno počela da se bavim prvo voditeljskim poslom u Zelenoj patroli, pa montažerskim a na kraju i snimateljskim.
Pripremila Jovana Vojinović