Radna grupa, zadužena za pristupne pregovore sa EU u oblasti zaštite životne sredine, trebalo bi da bude formirana do kraja godine, dok bi pregovori o toj oblasti trebalo da krenu početkom 2015, izjavio je danas načelnik Odeljenja za evropske integracije Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine Srbije Miroslav Tadić.

“Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine je koordinator pregovaračke grupe koja je zadužena za poglavlje 27, zbog čega istovremeno sa odabirom članstva za radnu grupu pripremamo i dokumente koji su važni za proces pregovora”, kazao je on na skupu o učešću organizacija civilnog društva u procesu pregovaranja Srbije sa EU u oblasti ekologije.

On je istakao da su organizacije civilnog društva dobrodošle u tom timu, naročito stručnjaci, a o njihovom učešću u procesu pregovora sa EU odlučiće Vlada.

“Očekujemo da vidimo kakav će biti predlog modaliteta njihovog uključivanja koji sprovodi Kancelarija Vlade za saradnju sa civilnim društvom i koji još nije utvrdjen”, kazao je Tadić.

On je istakao da je poglavlje o zaštiti životne sredine u pregovorima sa EU jedno od najvažnijih, a pre nekoliko godina je procenjeno da bi prilagodjavanje standardima EU u toj oblasti Srbiju do 2030. koštalo oko deset milijardi evra.

Stručnjak za zaštitu životne sredine Dragoljub Todić naglasio je da je neophodno da organizacije civilnog društva budu deo tima Srbije u pristupnim pregovorima EU da bi se sprečio rizik da pregovaračke pozicije zemlje budu nepovoljne.

On je kazao da su potrebne u procesu pregovaranja potrebni transparentnost procesa i utvrdjivanje prelaznog perioda za primenu direktiva EU.

Todić je podsetio da su sve države koje su pristupile EU imale prelazni period za upravljanje otpadnim vodama i otpadom, i za sprečavanje industrijskog zagadjenja.

Nekoliko zemalja ugovorilo je i prelazni period u oblasti zaštite vazduha, a neke i za propise o zaštiti prirode, hemikalijama i klimatskim promenama. Prelazni periodi su bili od šest meseci do 13 godina.

Izvor: Zelena Srbija