Cilj treninga je obuka preduzeća o inovativnom pristupu poslovanja i ekološke podobnosti proizvoda koji teži SMANJENJU TROŠKOVA, krozEFIKASNIJU UPOTREBU MATERIJALA I ENERGIJEOČUVANJE ŽIVOTNE SREDINE i ŠIRENJE NA TRŽIŠTE, uvođenjem NOVIH ODRŽIVIH PROIZVODA i sa POVEĆANJEM KONKURENTNOSTI malih i srednjih preduzeća.

Sadržaj i benefiti treninga:

 • ·         Edukacija – jasno razumevanje suštinskih osnova eko dizajna, procene životnog ciklusa proizvoda (LCA) i karbonskog otiska proizvoda,
 • ·         Eko alat – praktične vežbe sa alatom MET matrica (materijal, energija, toksičnost) i osnovna obuka na platformi EKODIZAJN +,
 • ·         Umrežavanje – povezivanje preduzeća/organizacija, kroz promotivne događaje i okrugle stolove,
 • ·         Razmena iskustva – na treningu ćete imati priliku da čujete iskustva i rešenja drugih firmi,
 • ·         Sertifikat  –  potvrda učešća na treningu izdata od strane Evropske preduzetničke mreže i UNESCO katedre Univerziteta u Novom Sadu,
 • ·         Mogućnost učešća u studijskoj poseti,
 • ·         Mogućnost detaljne analize jednog proizvoda preduzeća u okviru elektronske platforme za analizu proizvoda,
 • ·         Besplatno učlanjenje u najveću preduzetničku mrežu na tlu Evrope – Evropska preduzetnička mreža EEN.

Datum održavanja i vreme trajanja treninga:

Trening je namenjen:

 • ·         Preduzećima koja posluju u oblastima povezanim sa ambalažom, pakovanjem i štampom, kao i onima koja posluju u svim proizvodnim sektorima a imaju potrebu za unapređenjem primene eko dizajn pristupa u svom poslovanju i žele da se uključe u besplatan trening eko dizajna.

Trening “Eko dizajn koncept” je BESPLATAN za sva preduzeća koja se prijave za učeće na obuci.
Krajnji rok za prijavu je petak, 21. februar 2014. godine u 15 časova!

Način prijave:

 • ·         Preduzeća koje žele da se prijave za prijave za trening o eko dizajnu treba da popune formular o učešću na projektu – u prilogu mejla, a takođe mogu da preuzmu flajer sa informacijama o projektu – u prilogu mejla.
 • ·         Ukoliko imate pitanja ili nedoumice u vezi sa popunjavanjem formulara možete kontaktirati predstavnike tima koji može posetiti vaše preduzeće radi zajedničkog popunjavanja istog. Rok za prijavu posete vašem preduzeću je petak, 31. januar 2014. godine.

Važne napomene i šire infomacije o treningu se nalaze u prilogu mejla.

Informacije o projektu možete pratiti na facebook stranici www.facebook.com/DanubePIE, a za sve dodatne informacije obratite se na sledeće kontakte:

Doc. dr Mladen Radišić, član projektnog tima: 064 144 70 48

Vladimir Nikić, član projektnog tima: 063 11 33 012

e mail: danubepie@uns.ac.rs