NOVI SAD, 29. novembra 2010. (Beta-Ecotopija) – Vojvodjanski sekretarijat za energetiku potpisao je danas ugovore sa devet srednjoškolskih domova i deset privatnih preduzeća o dodeli bespovratnih 30 miliona dinara za korišćenje solarne energije.

Sredstva će biti iskorištena za instaliranje opreme koja će omogućiti korišćenje solarne energije u pripremi tople potrošne vode u sportskorekreativnim i turističkim objektima, kao i centrima za edukaciju u kombinaciji, sa primenom toplotnih pumpi za grejanje i klimatizaciju.

Resorni sekretar Radoslav Striković rekao je prilikom potpisivanja ugovora da se ovim konkursom na najbolji način promoviše korišćenje energije iz obnovljivih izvora i dodao da će uskoro svi srednjoškolski domovi u Vojvodini raspolagati solarnim kolektorima.

“Poslednji konkurs ove godine, vredan deset miliona dinara, planiran je za poljoprivredne škole koje raspolažu zemljištem i velikom količinom otpadne biomase, u kojima bi se ugradili kotlovi koji bi koristili gorivo iz obnovljivih izvora”, rekao je Striković.

On je rekao i da Pokrajinski sekretarijat za energetiku sa Tehničkim fakultetom “Mihajlo Pupin” u Zrenjaninu realizuje Studiju o solarnim potencijalima, a u pripremi za narednu godinu su još dve studije posvećene biomasi.

Striković je najavio i da će tokom 2011. solarnim kolektorima biti opremane bolnice i gerontološki centri u Vojvodini.